Ergonomi Nedir?

Yazan ergonomi 09/12/2019 0 Yorumlar Ergonomi,

Ergonomi nedir?

Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur. Yunanca'da Ergo iş, nomos ise yasa anlamına gelmektedir.

Ofislerde Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ya da toplumda bilinen adı ile masa başı hastalığı aşağıda belirtilen şekillerde ortaya çıkarak, özellikle sırt, kollar ve ellerdeki kas ve bağlara zarar vermektedir. Tekrarlı kol hareketleri, tenosinovit ve karpal tünel sendromu gibi üst uzuvlarda görülen işle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tenosinovit, tendon kılıfındaki ince sinoval zarın mekanik iritasyon nedeniyle iltihaplanmasıdır. Karpal tünel sendromu ise eldeki medyan sinirinin dağıtım alanında uyuşma ve karıncalanma hissiyle kendini göstermektedir.Yapılan iş tarafından tetiklenen kas ve iskelet sistemi hastalıkları genellikle vücudun alt uzuvlarını ve elleri etkilemektedir. (tenosinovit).Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına mesleki marufiyet ve sakatlıkla sonuçlanabilecek bir potansiyel teşkil etmektedir. Günümüzdeki, sağlıklı yaşam, rekreasyon ve spor aktiviteleri gibi yaşam biçimleri de kas ve iskelet sistemi hastalıklarıyla nedensel bir ilişki içinde olup, tümüyle iş koşullarından kaynaklanan rahatsızlıkların belirlenmesini güçleştirmektedir.Tekrarlı aktiviteler ve işin monotonluğu, yüksek çalışma temposu ve bireyin iş üzerinde yeterince kontrol sahibi olamaması gibi çalışma koşullarıyla birleştiğinde de kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalanma riskini artırabilmektedir. İnsanların sağlıklı ve verimli çalışabilmeleri için iş ortamlarının ergonomik olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ortamın sağlanması için 2 etken önemlidir.

Başka bir tanıma göre ergonomi, işyeri şartlarını ve iş taleplerini çalışanların kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir. Ergonomi prensipleri çalışan ve işyeri arasındaki uyumu artırmak için kullanılır. Pratik yaklaşım olarak ergonomi; İnsan, ekipman, kullanılan iş süreçleri ve iş çevresi ile ilişkileri düzenler.

 

Yorum yap